traductions 2014/2015 :

- Mery Monark (Mery Monarca), av Ana Fernández Valbuena, oversatt fra spansk av Bente Teigen Gundersen
Sjelen min et annet steed (Mi alma en otra parte) av José Manuel Mora, oversatt til spansk av Bente Teigen Gundersen

originaux 2013/2014 :

- Fredrik Brattberg (Фредрик Братберг) : Tilbakekomstene (The Returning / Retours / Возвращение)