Koordinacija:

Iva Brdarprevodilac (francuski), dramaturg, Beograd

& Tiana Krivokapić, prevodilac (francuski), Pariz

eurodram.bcms ★ gmail.com

  

Komisija: 

Filip Grinvald, Beograd,
Ivana Krpan, prevodilac (španjolski), Zagreb,
Asja Krsmanovic, Sarajevo,
Dimitrije Kokanov,
Borka Legras, 
prevodilac (francuski), Pariz,
Darko Lukic, Zagreb,
Andjelka Nikolić, reditelj, Beograd,
Ivan Radeljković, Sarajevo,
Karine Samardzija, prevodilac (francuski), Pariz,
Tanja Slivar,
Yves-Alexandre Tripković, 
prevodilac (francuski), Pariz,

i Nikolina Zidek, prevodilac (španjolski), Madrid/Buenos Aires.

 

Bivši članovi:

Enisa Alicehić, Sava Anđelković, Milena Bekić Milinović, Tatiana Breidi, Francis Bueb, Christine Chalhoub, Petra Hrebac, Olivia Jerković, Miloš Lazin, Philippe Le Moine, Anne Madelain, Dragan Milinković, Ivan Medenica, Aleksa Okanovic, Jovana Papović, Sara Perrin-SarićMagdalena Petrović, Nicolas Raljevic, Sonia Ristić, Mireille Robin, Jagoda Stamenković, Paul-Louis Thomas, Filip Vujošević i Ubavka Zarić.